Học bổng trao đổi sinh viên với các trường ĐH Nhật Bản


STT

Tên trường

Mô tả học bổng

ĐK về NLNN

Hạn nộp hồ sơ

Thời điểm nhập học

Trang web của trường

1

ĐH Nanzan (Nagoya)

toàn phần 1 năm, MITSUBISHI UFJ tài trợ tất cả chi phí

ưu tiên N2 và ĐTB 8.0 trở lên

cuối tháng 1

đầu tháng 9

http://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/index.html

2

ĐH Kanazawa (Kanazawa)

toàn phần 1 năm, MEXT tài trợ 117.000yen/tháng + vé máy bay khứ hồi

N2 trở lên

cuối tháng 2

đầu tháng 10

http://isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/

3

ĐH Waseda (Tokyo)

toàn phần 1 năm, MEXT tài trợ 117.000yen/tháng + vé máy bay khứ hồi

N2 trở lên

cuối tháng 2

tháng 9

http://www.waseda.jp/top/index-j.html

4

Học bổng Chính phủ Nhật (MEXT)

toàn phần 1 năm, MEXT tài trợ 117.000yen/tháng + vé máy bay khứ hồi, tự chọn trường ĐH ở Nhật, thi tuyển toàn quốc (viết tiếng Nhật+vấn đáp)

không có

đầu tháng 3

tháng 9

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/06032818.htm

5

ĐH Kobe (Hyogo)

toàn phần 1 năm, JASSO tài trợ 80.000 yen/tháng

ưu tiên N2 trở lên

cuối tháng 3

đầu tháng 10

http://www.kisc.kobe-u.ac.jp/

6

ĐH Kansai Gaidai (Osaka)

toàn phần 1 năm, JASSO tài trợ 80.000 yen/tháng

ưu tiên N2 trở lên,
ký quỹ 3000USD tại trường

tháng 4

đầu tháng 9

http://www.kansaigaidai.ac.jp/

7

ĐH Reitaku (Chiba)

6 tháng, Reitaku tài trợ học phí và sinh hoạt phí 40.000yen/tháng

N3 trở lên

tháng 4

đầu tháng 9

http://www.reitaku-u.ac.jp/

8

ĐH Ngoại ngữ Kanda (Chiba)

2 suất, toàn phần 1 năm, HB 80.000yen/tháng (1 suất do JASSO tài trợ, 1 suất do Kanda tài trợ)

ưu tiên N2 trở lên

cuối tháng 4 - đầu tháng 5

đầu tháng 9

http://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/