Chương trình thực tập thực tế tại Nhật Bản Japan Intership Program

Chương trình thực tập thực tế tại Nhật Bản Japan Intership Program là chương trình thực tập do bộ Kinh tế và Công thương Nhật Bản (gọi tắt là METI) ủy thác cho công ty Pasona Tech Việt Nam tổ chức.

Chương trình tạo điều kiện cho đối tượng từ 20 đến 40 tuổi có cơ hội thực tập từ 2-3 tháng tại các công ty ở Nhật Bản.

Buổi giới thiệu sẽ được tổ chức tại trường:

Thời gian: 8g, thứ Năm, 8/3/2018

Địa điểm: Phòng D201-D202, cơ sở Đinh Tiên Hoàng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.