Học bổng Lawrence S.Ting – năm học 2017-2018

Học bổng Lawrence S.Ting – năm học 2017-2018

Số suất học bổng: 06 suất.

Theo thông báo của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting về việc trao học bổng cho sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, căn cứ vào thành tích học tập trong năm học và công tác phục vụ xã hội trong năm học 2016 – 2017.


1. Số suất học bổng:
 06 suất.
- Thành tích học tập xuất sắc: 04 suất.

- Hoàn cảnh khó khăn, học lực khá giỏi: 02 suất.


2. Giá trị mỗi học bổng: 1.000.000 VNĐ x 10 tháng = 10.000.000 VNĐ/ 02 học kỳ
(học kỳ 1 là 5.000.000đ và nếu sinh viên vẫn học tập tốt, có giấy xác nhận tham gia công tác xã hội thì sẽ được xét cấp tiếp học bổng học kỳ 2 là 5.000.000đ).


3. Hồ sơ gồm có:
- 02 Đơn xin cấp học bổng (01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt) có dán hình; (Tải mẫu đơn)
- 01 Bảng điểm năm học 2016 – 2017 (có xác nhận/đóng dấu của trường);
- 01 Bản tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh (sinh viên tự viết);
- 02 Thư giới thiệu của 2 thầy cô của trường (có xác nhận chữ ký tại P.HC-TH).
- 01 Bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội (có xác nhận của tổ chức từ thiện hoặc của đơn vị tổ chức)
- 01 Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ HTCĐ Lawrence S.Ting (tham khảo trong trang web của Quỹ: www.lawrencestingfund.org)
- Các nội dung xác nhận khác (nếu có). Đối với sinh viên thuộc diện gia đình khó khăn phải có xác nhận của chính quyền địa phương.
Ngoài ra, vì tiền học bổng sẽ được chuyển hàng tháng (mỗi tháng 1 triệu) thông qua Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank). Sinh viên tự mở tài khoản tên mình tại Ngân hàng Vietcombank và gửi số tài khoản về cho Quỹ.


4. Lưu ý: 
- Sinh viên đã nhận học bổng của các đơn vị khác không được tham gia xin cấp học bổng của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting.
- Sinh viên ra trường năm 2017 không được tham gia lần xét học bổng này.
- Cách thức tuyển chọn xét Học bổng vui lòng xem tại đây.
Phòng CTSV đề nghị các Khoa/Bộ môn thông báo rộng rãi thông tin học bổng trên cho sinh viên được biết. Mỗi Khoa/Bộ môn đề cử không quá hai sinh viên, gửi kèm hồ sơ về Phòng CTSV trước ngày 05 tháng 6 năm 2017.


*Xem văn bản

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.