Hội đồng khoa học và giảng viên phục trách

STT

Họ và tên giảng viên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành/Lĩnh vực giảng dạy

1

Nguyễn Tiến Lực

PGS.TS

Lịch sử phương Đông/ CS đối ngoại Nhật Bản/tiếng Nhật

2

Huỳnh Trọng Hiền

TS

NBH, Lịch sử Nhật Bản/ tiếng Nhật

3

Nguyễn Vũ Quỳnh Như

TS

Văn học Nhật Bản/ tiếng Nhật

4

Nguyễn Thu Hương

ThS - NCS

NBH, Văn hóa học/ Nhân học văn hóa, tiếng Nhật

5

Nguyễn Tuấn Khanh

ThS

QHQT/ QHQT Đông Á

6

Hồ Thị Lệ Thủy

ThS

Thư viện – thông tin/ tiếng Nhật

7

Đinh Thị Kim Thoa

ThS

Quản trị kinh doanh/ tiếng Nhật

8

Quản Thị Nguyệt Thơ

ThS

NBH, Giáo dục tiếng Nhật/ tiếng Nhật

9

Vũ Đoàn Liên Khê

ThS - NCS

NBH, Châu Á học/ tiếng Nhật

10

Huỳnh Phương Anh

ThS - NCS

NBH, Lịch sử thế giới / Lịch sử Nhật Bản

11

Nguyễn Thị Lam Anh

ThS - NCS

NBH, Văn học, tiếng Nhật

12

Nguyễn Thị Thu Hương

ThS

NBH, Châu Á học/ tiếng Nhật

13

Phạm Lê Khánh Trang

ThS

NBH, Châu Á học/ tiếng Nhật

14

Trần Bảo Ngọc

ThS

NBH,Châu Á học / tiếng Nhật

15

Nguyễn Thị Huyền

ThS

Tâm lý học

16

Trần Nguyễn Bảo Vy

ThS

NBH, PP giảng dạy tiếng Nhật/ tiếng Nhật

17

Nguyễn Vũ Kỳ

ThS - NCS

NBH, Châu Á học / tiếng Nhật

18

Nguyễn Thị Mỹ Bạch

Cử nhân

NBH/ tiếng Nhật

19

SEMBA Chie

TS

Lịch sử/ tiếng Nhật

20

TAKAMIYA Tatsuji

Tiếng Nhật

21

KOIKE Kaori (JICA)

Tiếng Nhật

22

FUKUZAWA Katsumi

Tiếng Nhật

23

KOSHI Mitsunori

Tiếng Nhật

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.