Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm Khoa

TS. Huỳnh Trọng Hiền
Chức vụ: Trưởng Khoa
Email: tronghienjapan@hcmussh.edu.vn

- Phụ trách chung về các hoạt động của Khoa. Trực tiếp phụ trách chiến lược phát triển Khoa, nghiên cứu khoa học và tài chính 

- Phụ trách công tác đào tạo, dự án cử nhân chất lượng cao, dự án sau đại học của Khoa. Xúc tiến và quản lý các chương trình liên kết đào tạo.
- Trực tiếp phụ trách Bộ môn Lịch sử-Văn hóa Nhật Bản và Bộ môn Tiếng Nhật ứng dụng và Văn phòng Khoa

TS. Huỳnh Phương Anh
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Email: phuonganhjps@hcmussh.edu.vn

- Phụ trách công tác hợp tác quốc tế; hỗ trợ Trưởng khoa chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể và công tác chính trị.
- Phụ trách công tác quản lý sinh viên, công tác kiểm định chất lượng.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động Phòng tư liệu và hỗ trợ nghiên cứu của Khoa.   

Các Bộ môn

Tên bộ môn

Phụ trách quản lý các môn

Bộ môn Lịch sử - Văn hoá Nhật Bản

Lịch sử Nhật Bản, Văn hóa xã hội Nhật Bản, Văn học Nhật Bản, Tôn giáo Nhật Bản, Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản...v.v.

Bộ môn Kinh tế- Chính trị Nhật Bản

Kinh tế Nhật Bản, Chính trị Nhật Bản, Địa lý dân cư Nhật Bản, Nhật Bản hiện đại, Chính sách đối ngoại Nhật Bản, Quan hệ quốc tế châu Á...v.v

Bộ môn Tiếng Nhật căn bản

Quản lý giảng dạy tiếng Nhật từ trình độ Sơ cấp đến Cao cấptheo 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Bộ môn Tiếng Nhật ứng dụng

Quản lý giảng dạy các môn Tiếng Nhật thương mại, tiếng Nhật du lịch, Biên dịch tiếng Nhật, Phiên dịch tiếng Nhật, tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo tiếng Nhật với bên ngoài.


Nhân sự của các Bộ môn thuộc Khoa Nhật Bản học

TT

Bộ môn

Các thành viên

Trưởng BM

1

Bộ môn Lịch sử - Văn hoá Nhật Bản

TS. Huỳnh Trọng Hiền

ThS.Vũ Đoàn Liên Khê

ThS. Nguyễn Thị Lam Anh

TS. Nguyễn Thị Hoài Châu

PGS.TS. Nguyễn Tiến Lực

2

Bộ môn Kinh tế - Chính trị Nhật Bản

PGS.TS Nguyễn Tiến Lực

TS. Huỳnh Phương Anh

ThS. Nguyễn Tuấn Khanh

ThS. Đinh Thị Kim Thoa

ThS. Nguyễn Thị Huyền

TS. Huỳnh Phương Anh

3

Bộ môn Tiếng Nhật  căn bản

TS. Nguyễn Thị Ái Tiên

ThS. Quản Thị Nguyệt Thơ

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

ThS. Phạm Lê Khánh Trang

ThS. Trần Nguyễn Bảo Vy

ThS. Trần Bảo Ngọc

ThS. Đinh Thị Kim Thoa

4

Bộ môn Tiếng Nhật  ứng dụng

TS. Nguyễn Thị Ái Tiên 

TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Như

ThS. Hồ Thị Lệ Thủy

ThS. Nguyễn Vũ Kỳ

TS. Nguyễn Thị Hoài Châu

 


Các trợ lý của Khoa (Năm học 2019-2020)

Giáo viên chủ nhiệm năm 1: ThS. Phạm Lê Khánh Trang

Giáo viên chủ năm 2: ThS. Hồ Thị Lệ 

Giáo viên chủ nhiệm năm 3: ThS. Nguyễn Thị Lam Anh

Giáo viên chủ nhiệm năm 4: TS. Nguyễn Thị Hoài Châu

Cố vấn học tập hệ Đại trà: ThS. Nguyễn Thị Huyền & ThS. Trần Nữ Hạnh Nhân

Cố vấn học tập hệ Chất lượng cao: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo & ThS. Trần Nguyễn Bảo Vy

Cố vấn học tập hệ Văn bằng 2: ThS. Hồ Thị Lệ Thuỷ & ThS. Nguyễn Bảo Ngọc

Trợ lý NCKH: ThS. Trần Nguyễn Hạnh Nhân (nghiencuukhoahocjps@gmail.com) 

Trợ lý quản lý sinh viên: ThS. Trần Thị Thùy Trang (qlsvnhatbanhoc@hcmussh.edu.vn)

Giáo vụ hệ VB1: ThS. Tôn Nữ Kim Phụng (giaovunhatban@gmail.com)

Giáo vụ hệ chất lượng cao: CN. Đoàn Nguyễn Ngọc Phượng (giaovunhatbanclc@gmail.com)

Giáo vụ văn bằng 2: ThS. Lê Thị Mỹ Hạnh (giaovunhatbanvb2@gmail.com)

 Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.