Thông tin tuyển sinh 2017 ngành Nhật Bản học

NHẬT BẢN HỌC - Mã ngành: 52220216

Đơn vị đào tạo: Khoa Nhật Bản học


 

Website: www.nhatban.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 110

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017:  D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D06 Toán-Ngữ văn-Tiếng Nhật, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh. (*)

Điểm chuẩn 2016: D01 22.25, D06 20.18, D14 22.25

(*) Môn Tiếng Nhật nhân hệ số 2 (D06)

Các cử nhân ngành Nhật Bản học có kiến thức từ đại cương về khoa học xã hội và nhân văn đến nghiên cứu chuyên sâu về con người, đất nước, lịch sử, địa lý, văn hoá, kinh tế xã hội, chính trị, đối ngoại, của quốc gia Nhật Bản, được đào tạo để vận dụng ngôn ngữ một cách lưu loát và toàn diện trong giao tiếp và phiên dịch, đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay.

  

 *Các em xem thêm thông tin về ngành Nhật Bản học tại đây.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.