Quy định về việc học ngoại ngữ không chuyên và việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ (bổ sung)

Sinh viên xem chi tiết tại đây

Liên quan đến việc học ngoại ngữ không chuyên và việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ, công văn ngày 14/10/2014 của Phòng Đào tạo quy định như sau:
Sinh viên các ngành Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Úc học, Trung Quốc học (khoa Đông Phương học) có thể nộp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định bằng chính ngôn ngữ mà sinh viên theo học. 
(xem chi tiết trong Quy định về việc học ngoại ngữ không chuyên đính kèm bên dưới hoặc trang 59 sổ tay sinh viên 2015), 

Thể theo quy định này, sinh viên Khoa Nhật Bản học thuộc diện miễn học ngoại ngữ không chuyên và chỉ cần nộp các chứng chỉ tương đương với Chứng chỉ B tiếng Anh KHI XÉT TỐT NGHIỆP. Các chứng chỉ này có thể là chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Nhật hoặc bất cứ ngôn ngữ nào khác. (Xem thêm bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế)

***Lưu ý: Các chứng chỉ này phải còn thời hạn tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tốt nghiệp. (Thời hạn của các chứng chỉ ngoại ngữ thường là 2 năm tính từ ngày cấp).
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.