Chương trình học bổng trao đổi SV ngắn hạn Học kỳ mùa xuân HUSTEP 2016 tại Nhật Bản

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 
---------------------------- 
Số: 580/XHNV-HTQT-PTDAQT 
V/v Chương trình học bổng TĐSV ngắn hạn 
Học kỳ mùa xuân HUSTEP 2016 tại Nhật Bản 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------------------- 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2015 
 
Kính gửi: Các Khoa và Bộ môn   

Nhà trường thông báo đến Các Khoa và Bộ môn các chương trình học bổng trao đổi ngắn hạn Học kỳ mùa xuân 2016 dành cho sinh viên nước ngoài tại Nhật Bản như sau: 

1. Spring Semester Course 2016:
a. Điều kiện tham gia: 
- Dành cho sinh viên đại học hệ chính quy năm 3, 4 đang theo học tại ĐHQG-HCM. 
- Ứng viên sẽ chi trả học phí tại trường mình đang theo học tại nước nhà trong thời gian tham gia chương trình trao đổi. 
- Ứng viên có điểm trung bình GPA là 3.0 hoặc hơn trên thang 4.0 hoặc trên thang điểm tương đương. 
- Ứng viên không đòi hỏi biết tiếng Nhật khi tham gia chương trình. 
- Ứng viên phải thông thạo tiếng Anh với điểm thi TOEFL-iBT đạt ít nhất 79 điểm hoặc IELTS đạt 6.5. 

b. Hồ sơ cần nộp: 1 bộ bản gốc và 1 bộ bản sao. 
- Đơn đăng kí Chương trình HUSTEP Spring Semester Course 
(tải hồ sơ tại http://www.oia.hokudai.ac.jp/prospective-students/exchange-student-admissions/exchange-programs-in-english-hustep/, password: hustep2016). 
- Giấy báo nhập học của trường đang theo học. 
- Thư giới thiệu của người giảng dạy trực tiếp. 
- Bảng điểm: bản tiếng Việt (có xác nhận) và bản dịch tiếng Anh (có công chứng). 
- Giấy chứng nhận sức khỏe (mẫu Certificate of Heath). 
- Chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS. 
- Bản sao hộ chiếu (không cần công chứng). 
- 3 ảnh kích thước 40x30 mm.     

 Lưu ý: Ứng viên tham gia vào chương trình sẽ có cơ hội được nhận học bổng hỗ trợ lưu học sinh từ JASSO với điều kiện điền vào mục đăng kí học bổng JASSO được kèm theo mẫu đăng kí Chương trình HUSTEP. Tuy nhiên, ứng viên nên chuẩn bị thêm chi phí sinh hoạt khoảng 850USD khi học tập tại Nhật. 

c. Thời gian theo học: 1/4/2016 – giữa tháng 8/2016 (5 tháng). 

2. Japanese Language and Culture Studies Program (JLCSP): 
a. Thông tin về chương trình: 
- Nâng cao trình độ Nhật ngữ cho sinh viên để giao tiếp và làm nghiên cứu tại Nhật Bản 
- Có được kiến thức cơ bản và phương pháp dạy về Nhật Bản học, cụ thể là các vấn đề liên quan đến Nhật Bản nói chung và ngôn ngữ học ứng dụng 
- Hiểu sâu hơn về ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản 

b. Điều kiện tham gia: 
- Ứng viên là sinh viên đại học chính quy năm 2, 3, 4 chuyên ngành Nhật Bản học 
- Ứng viên có chứng chỉ trình độ Nhật ngữ là N3 (hoặc cao hơn) hoặc chứng chỉ khác tương đương hoặc cao hơn tại thời điểm nộp hồ sơ. Ứng viên có trình độ Nhật ngữ không đạt yêu cầu khi đang theo học sẽ không được tiếp tục khoá học này 
- Ứng viên phải có thành tích học tập tốt tại trường đang theo học 
- Ứng viên phải trong độ tuổi 18 – 29 tính đến ngày 1/4/2015 

c. Hồ sơ đăng kí: 1 bộ bản gốc và 1 bộ bản sao (mẫu hồ sơ theo thông tin đính kèm) 

d. Thời gian theo học: 1/4/2016 – 21/8/2016

Hạn chót gửi công văn đề cử và hồ sơ tham dự về Phòng HTQT – PTDATQ là: 14/10/2015. 

Nhà trường đề nghị Các Khoa và Bộ môn thông báo rộng rãi thông tin này để sinh viên có quan tâm đăng ký tham dự. 

Trân trọng.

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: HC-TH, HTQT-PTDAQT
TL.HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG HTQT-PTDAQT 

(Đã ký) 

ThS. Bàng Anh Tuấn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.