Thông báo kết quả sơ thẩm đề tài NCKH Niên học 2019-2020

Biên bản sơ thẩm.

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học niên học 2019-2020

Sinh viên thực hiện những việc sau đây:

1. Yêu cầu nhóm nghiên cứu chỉnh sửa lại tên đề tài và nộp về lại Văn phòng Khoa trước 9g sáng thứ Hai (30/9/2019)

2. Tất cả các nhóm kiểm tra lại thông tin cá nhân (MSSV, số điện thoại, email), nếu thiếu thì bổ sung.

3. Mỗi nhóm nghiên cứu xem thông tin của Giảng viên hướng dẫn, chủ động liên lạc để thực hiện nghiên cứu.

4. Các nhóm không đạt tham gia vào năm sau.

Mọi thắc mắc liên hệ qua email: nghiencuukhoahocjps@gmail.com (cô Hạnh Nhân)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.