Chuẩn đầu ra

Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo hệ Chính quy cùng chuyên ngành trên cơ sở tích hợp chương trình đào tạo của các trường tiên tiến trên thế giới.

Về kiến thức

Chương trình được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quát về khoa học xã hội – nhân văn, về phương Đông, tạo cơ sở để sinh viên học tập, nghiên cứu những vấn đề chuyên môn sâu về NBH. Đồng thời trang bị một lượng kiến thức đa dạng về khu vực Châu Á. Sinh viên tốt nghiệp đạt được kiến thức chuyên môn về NBH và tiếng Nhật giỏi, có năng lực sáng tạo cao, có thêm trình độ ngoại ngữ nhất định để nghiên cứu và làm việc sau này.

Về năng lực nhận thức, tư duy, kỹ năng thực hành

Trang bị cho sinh viên khả năng vận dụng, ứng dụng kiến thức một cách linh động sáng tạo trong công việc, hiểu biết và áp dụng văn hóa quản lý Nhật Bản. Sinh viên được trang bị các kỹ năng thực hành hiệu quả, áp dụng vào trong công việc như cách ứng xử, làm việc. Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp có bản lĩnh, năng động, sáng tạo và tự tin, có khả năng hội nhập và thích ghi một cách nhanh chóng, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Nhật trong công việc ở môi trường làm việc quốc tế, có khả năng sử dụng thành thạo công cụ tin học phục vụ công tác chuyên môn.

Về phẩm chất nhân văn

Sinh viên khi tốt nghiệp trở thành những công dân có ý thức tuân thủ pháp luật, ý thức chia sẻ, ý thức phục vụ cộng đồng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, có tinh thần trách nhệm cao đối với nghề nghiệp, bản thân và cộng đồng xã hội.

Về năng lực

Cử nhân chương trình cử nhân NBH được đào tạo để trở thành những người bản lĩnh, tự tin, độc lập, có khả năng hội nhập, có ý thức tiên phong. Đó là những người có khả năng làm việc độc lập (lập kế hoạch phát triển bản thân, lập kế hoạch làm việc, độc lập giải quyết vấn đề, biết thiết lập nhóm), có khả năng  làm việc nhóm tốt (liên kết nhóm, nhận biết giá trị bản thân, chia sẻ lợi ích, phân công công việc), và khả năng ứng biến thích hợp với mọi tình huống.

Về cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên khi tốt nghiệp sẽ có việc làm ngay các cơ quan nhà nước của Việt Nam, cơ quan ngoại giao của Nhật Bản, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp có liên quan đến Nhật Bản các doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản, các công ty liên doanh, văn phòng đại diện và các công ty Nhật Bản tại Việt Nam, tổ chức phát triển quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO), tổ chức phi lợi nhuận (NPO). Nếu có điều kiện, sinh viên cũng có khả năng lập nghiệp được ngay.

Cử nhân NBH có khả năng học tiếp tục ngay lên bậc sau Đại học (bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ) thuộc các chuyên ngành Châu Á học, Lịch sử thế giới, Văn học Nhật Bản, Giáo dục tiếng Nhật… tại các trường Đại học của Nhật Bản, của khu vực và trên thế giới.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.