Chuẩn đầu ra

CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CỬ NHÂN NHẬT BẢN 

PLO1. Kiến thức và năng lực nhận thức liên ngành, cơ sở ngành và chuyên ngành (4)

PLO1.1. Kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, KHXH-NV 

PLO1.1.1. Tổng hợp những nội dung về tư tưởng chính trị, kinh tế và văn hóa Việt Nam 

PLO1.2. Kiến thức nền tảng và liên ngành về khu vực - Châu Á

PLO1.2.1 Tổng hợp và phân  tích nội dung về văn hóa, xã hội, kinh tế và quan  hệ quốc tế của các nước trong khu vực Châu Á

PLO1.3. Kiến thức chuyên ngành

PLO1.3.1. Phân tích , đánh giá  những nội dung từ cơ bản đến chuyên sâu về Nhật Bản học

PLO1.3.2 Giải thích và áp dụng những kiến thức về tiéng Nhật 

PLO2.Phẩm chất và kỹ năng nghề nghiệp (5)

PLO2.1. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

PLO2.1.1.Sẵn sàng lắng nghe, học hỏi để phát triển bản thân và có ý thức tự bồi dưỡng năng lực phù hợp với ngành nghề

PLO2.1.2. Có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ nghiêm túc trong học tập và lao động

PLO2.1.3. Thái độ tôn trọng, ý thức bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống của nhà trường, cộng đồng địa phương và đất nước

PLO2.2. Kỹ năng và tư duy nghề nghiệp

PLO2.2.1.Sử dụng tiếng Nhật từ sơ cấp đến trung cấp để giao tiếp và trình bày về các chủ đề  trong cuộc sống và trong nghiên cứu về Nhật Bản học  

PLO2.2.2. Phát triển tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề trong quá trình học tập, nghiên cứu và giao tiếp xã hội

PLO3. Kỹ năng cá nhân và xã hội (4)

PLO3.1. Kỹ năng cá nhân

PLO3.1.1.  Tra cứu, tổng hợp các kiến thức đa dạng để lí giải và trình bày một cách thuyết phục 

PLO3.1.2. Sử dụng các phương pháp học tập và công nghệ thông tin vào hoạt động tự nghiên cứu và tự học

PLO3.2. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

PLO3.2.1. Có kỹ năng tổ chức và làm việc phối hợp trong hoạt động nhóm và tập thể

PLO3.2.2. Trình bày một cách thuyết phục, có sơ sở khoa học về một vấn đề trước đám đông

PLO4.Năng lực ứng dụng/thực hành trong thực tiễn nghề nghiệp (4)

PLO4.1. Lập kế hoạch và triển khai hoạt động nghiên cứu về các vấn đề Nhật Bản học một cách sáng tạo

PLO4.2. Sử dụng tiếng Nhật để phiên dịch giữa tiếng Nhật và tiếng Việt trong các tình huống cụ thể của thực tiễn cuộc sống

        PLO4.3. Diễn đạt chính xác nội dung các văn bản và tài liệu giữa tiếng Nhật và tiếng Việt

        PLO4.4. Có khả năng soạn thảo văn bản hành chính, tổ chức và điều phối các hoạt động trong môi trường làm việc đa văn hóa

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.